sista.sista.sizes.symbol
Vi tänker nytt, vi skapar nytt!

Sizes - en ny sorts entreprenad

Vi skapar flexibla och moderna bostäder – på kortare tid och till en lägre kostnad. På endast fyra till sex månader kan vi bygga och montera bostäder, kontor och samhällsbyggnader på tre till åtta våningar. Tid är pengar. Sizes producerar högkvalitativa byggnader till en lägre kostnad = Kvalitetshus till 25% lägre kostnad på mindre än en tredjedel av ledtiden! 

sista.sista.sizes.symbol
Modernt, slitstarkt och energisnålt

Kvalitet

Vi väljer att använda oss av Sveriges skatt – vår fantastiska skog! En återbrukbar källa, utan negativ inverkan på miljön. Samtliga av våra hus byggs av KL-trä* vilket ger bästa tänkbara formstabilitet vid montering. Resultatet? Moderna, slitstarka och energisnåla hus med oändliga variationsmöjligheter! *massiva korslimmade skivor av hyvlat virke

sista.sista.sizes.symbol
Effektiv produktion

Industriell byggprocess

Vår styrka ligger i att vi effektiviserar och standardiserar hela arbetsprocessen. Något som i sin tur leder till att priserna kan hållas nere samtidigt som kvaliteten blir högre. Såväl sammansättning av volymelement som montering av köks- och badrumsinredning sker på vår fabrik. Arbetsprocessen riskerar aldrig att stanna av på grund av vårt växlande klimat eller andra oförutsedda händelser som annars kan uppkomma på en byggarbetsplats. Produktionsanläggningen skyddar både processen och arbetskraften.

sista.sista.sizes.symbol
Extremt kort process

Effektivitet - en bärande faktor

De redan färdigställda volymelementen behöver endast monteras på plats. Från montering till färdig byggnad tar det endast två till sex veckor (beroende av projektets storlek och utformning). Modulernas komplexa enkelhet, tillsammans med en tätt sammansluten grupp med stor erfarenhet och kunskap inom montage, gör uppsättningen av byggnaden så säker, snabb och framför allt effektiv som möjligt.

sista.sista.sizes.symbol
Tre nivåer av leverans

Varför välja Sizes?

Vi erbjuder byggnader till en lägre kostnad, med kort leveranstid och hög kvalitet – precis vad marknaden efterfrågar just nu. Dessutom erbjuder vi dig som beställare att själv välja hur delaktig du vill vara i processen. Vill du att vi enbart tar fram volymelement eller vill du att vi gör hela grunden? Small, Medium, Large – våra tre nivåer av leverans. Small – totalentreprenad exklusive grundläggning och markarbete. Medium – totalentreprenad inklusive samordning och leverans av både grundläggning och markarbete. Large – detsamma som Medium plus design, projektering, och samordning av bygglov och fastighetsekonomi.