sista.sista.sizes.symbol
Vi tänker nytt, vi skapar nytt!

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av trä gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter i vår produktionsanläggning i Oskarshamn.

På sex till åtta månader uppför vi byggnader på tre våningar och uppåt för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser. Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

 

 

sista.sista.sizes.symbol
Effektiv produktion

Industriell tillverkning

Vår styrka ligger i att vi effektiviserar och standardiserar hela arbetsprocessen. Vår produktionsanläggning i Oskarshamn har tagit industriell byggnation till en ny nivå. Vi har lyft in byggandet i en industriell kontrollerad process. Hos oss möter byggindustrin industriell tillverkning. Utifrån modulplattformen och produktionsanläggningens goda förutsättningar kommer Sizes att vässa sig ytterligare. 

Produktionen innehåller en hög grad av förädlade insatsvaror. Sizes köper färdigkapade KL-trä-element med redan gjorda håltagningar liksom vi i nuläget köper kompletta badrum. Det minskar riskerna och komplexiteten inne i anläggningen samtidigt som det ökar kapaciteten i produktionen. 

Genom den höga graden av prefabricering ersätter Sizes ett stort flöde av transporter av varierande volym till byggarbetsplatsen genom att istället transportera hela volymelement. Det är kostnadseffektivt och miljömedvetet.

 

 

sista.sista.sizes.symbol
Varför välja Sizes?

Fördelar med Sizes industrialiserade tillverkning

Med Sizes industriella tillverkning har beställaren kortare och parallella processer från beslut till färdigställande. Det innebär även att osäkerheten avseende projekteringen försvinner då allt är beaktat i ert bygglov eftersom Sizes är med i tidigt skede samt att 80% av projekteringen är redan genomförd genom Sizes byggsystem som bas. 

Tillverkningen i vår produktionsanläggning skapar en väderskyddad produktion där vi har kvalitetskontroller efter varje produktionsdel. 

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation
– på kortare tid och till en lägre kostnad.

 

sista.sista.sizes.symbol
Extremt kort process

Effektivitet - en bärande faktor

Montage av volymelementen på plats sker genom ett processorienterat taktat flöde där volymelementen ankommer från produktionsanläggningen motsvarande vad som dagligen skall monteras vilket sker av oss, inte av underleverantörer. 

Volymelementens komplexa enkelhet, tillsammans med en tätt sammansluten grupp med stor erfarenhet och kunskap inom montage, gör uppsättningen av byggnaden så säker, snabb och framför allt effektiv som möjligt.

 

 

 

sista.sista.sizes.symbol
Modernt, slitstarkt och energisnålt

Korslimmat Trä

Vi är med och formar morgondagens samhälle. Hållbarhet och miljö är centralt. 

  • Trä som grundmaterial är ett förnybart och återvinningsbart material.
  • Vårt KL-trä är FSC-certifierat som säkrar spårbarhet, ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Materialproduktionen utgör den viktigaste delen av byggprocessens klimatpåverkan.
  • Nyttjandet av KL-trä som stommaterial halverar CO2 avtrycket jämfört med betonghus eftersom det är en förnyelsebar råvara och binder koldioxid under hela sin livslängd.
  • Sizes fokuserar alltid på sitt footprint för att beräkna CO2 avtrycket och projekteringen kommer i hög grad utgå från att klara certifieringar enligt Svanen där energiförbrukningen skall vara mindre än motsvarande 56% av nu gällande BBR-krav. Det ger låg klimatpåverkan och låga driftkostnader.
  • Tack vare sina fukt- och värmebuffrande egenskaper bidrar KL-trä samtidigt till ett bra inomhusklimat.