Sizes bakgrund

Nästan allt i dagens samhälle är industrialiserat och produceras på samma sätt dag efter dag i produktionsanläggningar. Men byggbranschen lever fortfarande kvar i gamla spår och skapar nya projekt för varje bygge. Detta gör att processen blir lång och priserna blir extremt höga. Det var någonstans i de här tankarna våra idèer till Sizes började gro. Varför kan inte byggbranschen industrialiseras och skapa samma om och om igen för att bli både tids- och kostnadseffektiva?

Tankarna kring att bygga färdiga volymelement i fabrik som sedan monteras på plats växte fram och satte grunden för vad som idag är Sizes.

Sizes bygger och monterar därför idag moderna flerbostadshus i trä med hög kvalitet till en lägre kostnad, där nästan hela processen sker i produktionsanläggning för att spara så mycket tid som möjligt. Vi producerar allt från flerfamiljshus till kontor och samhällsbyggnader med fokus på det sociala rummet. Vårt fokus ligger på framtiden, och vi känner att vi kan stå för framtiden!