sista.sista.sizes.symbol
Ramavtal

Rikshem

Ett tioårigt avtal med Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, för tillverkning av hyreslägenheter.

Den ökade efterfrågan innebär att Sizes kommer fördubbla sin kapacitet vid produktionsanläggningen i Oskarshamn under 2020.

sista.sista.sizes.symbol
Ramavtal

Kuststaden

Ramavtal med projektutvecklaren Kuststaden, ett privat fastighetsbolag verksamt i Sydöstra Sverige och Gotland.

Avtalet som sträcker sig över fem år gör Sizes till långsiktig samarbetspartner till Kuststaden och innefattar totalt 1 600 lägenheter.