sista.sista.sizes.symbol
Ramavtal

Rikshem

Ett tioårigt avtal med Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, för tillverkning av hyreslägenheter.

Den ökade efterfrågan innebär att Sizes kommer fördubbla sin kapacitet vid produktionsanläggningen i Oskarshamn under 2020.

sista.sista.sizes.symbol
Ramavtal

Kuststaden

Ramavtal med projektutvecklaren Kuststaden, ett privat fastighetsbolag verksamt i Sydöstra Sverige och Gotland.

Avtalet som sträcker sig över fem år gör Sizes till långsiktig samarbetspartner till Kuststaden och innefattar totalt 1 600 lägenheter.

sista.sista.sizes.symbol
Samarbetspartner

Bygg-Fast

Efter genomförd nyemission växlar vi upp våra expansionsplaner ytterligare för att fullt ut möjliggöra de ramavtal som tecknats under 2019 och möta rådande efterfrågan. Nyemissionen om 56 MSEK möjliggör vår utveckling av en automatiserad produktionsprocess och därmed ytterligare ökning av produktionskapaciteten.

I nyemissionen blev Bygg-Fasts huvudägare Per-Olof Andersson och Keith Olsson delägare i Sizes.

Peter Bellevik, VD i Bygg-Fast, “Vi anser att möjligheterna är betydande för bolagets fastighetsutveckling de kommande åren genom byggande av bostäder för hyresrätt och äldreboende, men även av logistik- och samhällsfastigheter.”