sista.sista.sizes.symbol
Kalmar

Kv. Barret

Byggherre – I am Home

BTA:                                                  2356 M2
BOA:                                                 1898 M2
ANTAL LGH:                                  32 STYCKEN

Kv. Barret uppförs på Karlssons Äng i Kalmar och byggs tillsammans med bostadsutvecklaren I am Home. Produktionen av de 32 lägenheterna påbörjades i mars 2019 och inflytt beräknas i oktober 2019.

sista.sista.sizes.symbol
Nyköping

Kv. Porsen

Byggherre – Bergsundet Development

BTA:                                                  8300 M2
BOA:                                                 6738 M2
ANTAL LGH:                                 152 STYCKEN

På fastigheten Kv. Porsen 1 i Nyköping utvecklar Bergsundet två bostadskvarter med totalt 152 hyreslägenheter, motsvarande cirka 8 300 BTA. Genom avtalet och Sizes industriella tillverkning av kvalitativa trähus kan projektet genomföras på kortare tid och till en lägre kostnad jämfört med traditionella byggprojekt. Husen på mellan 4 och 5 våningar uppförs med trästomme med en fasadbeklädnad av puts.

Produktionsstart av husen påbörjades i juni 2019 med inflyttning för etapp 1 i december 2019 och etapp 2 i februari 2020.

sista.sista.sizes.symbol
Kungsbacka

Kv. Kolla Parkstad

Byggherre – BJC Group

BTA:                                                  5600 M2
LOA:                                                 500 M2
ANTAL LGH:                                 108 STYCKEN

I området Kolla Parkstad i Kungsbacka utvecklar BJC Group ett bostadskvarter med totalt 108 hyreslägenheter i hus med fyra våningar, motsvarande cirka 5 600 kvm BOA samt 500 kvm LOA.